Tomitoul 16 Years mini 50ML/40%

Tomitoul 16 Years mini 50ML/40%

•   COUNTRY:                     Scotland

•   BOTTLE SIZE:               50ml

•   STRENGTH:                   40%

•   VARIETAL:                    Single Malt Whisky

•   BOTTLE TYPE :            Glass

•   BOX :                             Yes

•   LABEL CONDITION :   Good 

•   GÍA:             Liên hệ

  • 0
  • 2000
  • Liên hệ
  • - +
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại