Đổi trả

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

* Shop chỉ hỗ trợ đổi, trả, hoàn tiền 100% khi khách có video khui hàng để làm bằng chứng khiếu nại đối với các trường hợp: Hàng giao bị sai mẫu, bị thiếu, bị bễ vỡ.

* Trừ các trường hợp sau không nhận đổi trả và hoàn tiền:

- Khách không có video khui hàng.

- Hàng sale