Chính sách thanh toán

heartCHÍNH SÁCH THANH TOÁNheart

Shop có 2 hình thức thanh toán Chuyển khoản trước hoặc nhận hàng thanh toán.

Cách 1: Khách chuyển khoản trước qua Tài khoản ngân hàng:

              Ngân hàng :   Viettinbank - CN Lũy Bán Bích

              Tên TK:         TRẦN MINH CHÂU
              Số TK:          106800060193

             Nội dung:      tên khách hàng 
Cách 2: Khách nhận hàng và kiểm tra thanh toán đơn hàng.