Suntory Whisky Crest 12 50ml

Suntory Whisky Crest 12 50ml

 

•   COUNTRY:                     Japan

•   BOTTLE SIZE:               50ml

•   STRENGTH:                   40%

•   VARIETAL:                     Whisky

•   BOTTLE TYPE :             Glass

•   BOX :                              No

•   LABEL CONDITION :    New

•   Price: inbox 

 

 

  • 0
  • 512
  • Liên hệ
  • - +
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

 

 

 

Sản phẩm cùng loại