Metaxa Pot 30ml

Metaxa Pot 30ml

•   COUNTRY:                     Greece

•   BOTTLE SIZE:               30ml

•   STRENGTH:                   40%

•   VARIETAL:                    

•   BOTTLE TYPE :            Glass

•   BOX :                             NO

•   LABEL CONDITION :   Good 

•   GÍA:             Liên hệ

  • 0
  • 126
  • Liên hệ
  • - +
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại