La Priere Heart Decanter mini 80ml

La Priere Heart Decanter mini 80ml

•   COUNTRY:                     Japan

•   BOTTLE SIZE:               80ml

•   STRENGTH:                   15%

•   VARIETAL:                    Chocolate Brandy

•   BOTTLE TYPE :            Glass

•   BOX :                             No

•   LABEL CONDITION :   Good 

•   GÍA:             Liên hệ

  • 0
  • 531
  • Liên hệ
  • - +
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại