Jagermeister 350ML Old Rarely

Jagermeister 350ML Old Rarely

•   COUNTRY:                     Germany

•   BOTTLE SIZE:               350ml

•   STRENGTH:                   35%

•   VARIETAL:                    Liquer

•   BOTTLE TYPE :            Glass

•   BOX :                             No

•   LABEL CONDITION :   Good 

•   GÍA:             Liên hệ

  • 0
  • 502
  • Liên hệ
  • - +
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại