Glenfiddich 12 Years mini 50ML/40%

Glenfiddich 12 Years mini 50ML/40%

•   COUNTRY:                     France

•   BOTTLE SIZE:               50ml

•   STRENGTH:                   40%

•   VARIETAL:                    Cognac

•   BOTTLE TYPE :            Glass

•   BOX :                             No

•   LABEL CONDITION :   Good 

•   GÍA:             Liên hệ

  • 0
  • 2127
  • Liên hệ
  • - +
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại