Courvoisier xo mini 50ML/40% + box

Courvoisier xo mini 50ML/40% + box

•   COUNTRY:                     France

•   BOTTLE SIZE:               50ml

•   STRENGTH:                   40%

•   VARIETAL:                    Cognac

•   BOTTLE TYPE :            Glass

•   BOX :                             Yes

•   LABEL CONDITION :   Good 

•   PRICE:             Contact / Already

  • 0
  • 420
  • Liên hệ
  • - +
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại