Chivas 17 Revolve 1801 mini 50ML

Chivas 17 Revolve 1801 mini 50ML

•   COUNTRY:                     Scotland

•   BOTTLE SIZE:               50ml

•   STRENGTH:                   40%

•   VARIETAL:                    Whisky

•   BOTTLE TYPE :            Glass

•   BOX :                             No

•   LABEL CONDITION :   Good 

•   PRICE:             Contact / Already

  • 0
  • 1718
  • Liên hệ
  • - +
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại